Home / Tag Archives: WHITE BOX TESTING LÀ GÌ

Tag Archives: WHITE BOX TESTING LÀ GÌ

Kiểm thử hộp trắng là gì?

Kiểm thử hộp trắng (White box testing) là một kỹ thuật xác minh giúp các kỹ sư phần mềm có thể sử dụng để kiểm tra mã code của họ hoạt động như dự kiến thường được sử dụng trongkiểm thử thủ công. Có 2 hoạt động kiểm thử hộp …

Read More »