Home / Tag Archives: Tìm hiểu Appium

Tag Archives: Tìm hiểu Appium

Tìm hiểu Appium

Đối với việc kiểm thử tự động mobile, chúng ta cần có một framework tốt. Các framework của kiểm thử tự động mobile có thể được tách biệt bởi hệ điều hành của thiết bị di động. Có 2 loại framework kiểm thử mobile là Android testing frameworks và iOS …

Read More »