Home / Tag Archives: ntegration

Tag Archives: ntegration

Giới thiệu về CI – Continuous Integration

CI – Continuous Integration Trong bài tìm hiểu này tôi muốn giới thiệu phương pháp để làm việc nhóm hiệu quả cho cả nhóm phát triển và nhóm kiểm thử. Phương pháp này cũng làm tăng hiệu quả làm việc của dự án chạy theo mô hình agile I. Định …

Read More »