Home / Tag Archives: meter

Tag Archives: meter

Load testing với Jmeter

Giới thiệu về Jmeter Jmeter là gì? Phần mềm kiểm thử tự động mã nguồn mở Jmeter Jmeter được xây dựng và phát triển bởi Stefano Mazzocchi để kiểm thử hiệu năng FTP Server, máy chủ CSDL, Java servlet và các đối tượng. Nổi trội hơn JMeter là công cụ …

Read More »