Home / Tag Archives: học tester (page 5)

Tag Archives: học tester

Performance Testing using Jmeter

1. Performance testing là gì? Performance testing là việc thực hiện test để xác định một hệ thống có thể đáp ứng và ổn định với yêu cầu độ tải cao. Nó có thể phục vụ để điều tra, đo đạc, xác nhận hoặc xác minh chất lượng các thuộc …

Read More »

Complete Guide to Android Testing & Automation (part 2)

Kiểm thử Android tự động Vì Android bị phân mảnh nên việc kiểm thử trên nhiều thiết bị là rất cần thiết. Tuy nhiên việc này sẽ làm tốn nhiều chi phí và việc kiểm thử Android tự động sẽ giúp bạn giảm phần nào chi phí đó. Lợi ích …

Read More »

Database Testing

Như chúng ta đã biết, Database chính là trái tim của một chương trình phần mềm. Để sản phẩm phần mềm của chúng ta chạy tốt thì trước tiên phải đảm bảo được chất lượng của Database theo các yêu cầu của hệ thống. Vì vậy việc test Database là …

Read More »

Performance Testing and Load testing using vPerformer

1. Tổng quan về kiểm thử hiệu năng và kiểm thử tải 1.1 Kiểm thử hiệu năng Kiểm thử hiệu năng được thực hiện để xác định một hệ thống hoặc một hệ thống con thực hiện một khối lượng công việc cụ thể nhanh thế nào. Kiểm thử hiệu …

Read More »

Test your Nodejs code using Mochajs

Mocha – simple, flexible, fun A simple introduction on Mochajs homepage Mocha is a feature-rich JavaScript test framework running on Node.js and the browser, making asynchronous testing simple and fun. Mocha tests run serially, allowing for flexible and accurate reporting, while mapping uncaught exceptions to the correct test cases. Why …

Read More »

Testing report là gì

Là một tester không có nghĩa là bạn luôn luôn cần phải tạo bug và tồng hợp tình hình testing để gửi tới các bên liên quan . Có hai loại test report chính : Bug report để report cho một bug xảy ra trên app bạn đang làm Test …

Read More »

How to run an effective Retrospectives meeting? (P1)

I. Retrospectives Meeting là gì? Minh xin được mở đầu bài viết bằng nguyên tắc thứ #12 trong bảng tuyên ngôn của Agile. “Sau một khoảng thời gian nhất định, team sẽ suy nghĩ làm thế nào để hiểu quả hơn, từ đó đưa ra những điều chỉnh phù hợp” …

Read More »

Impact Cross-Browser Testing With Minimum Effort

Cross-browser testing là một công việc tốn thời gian và đòi hỏi chăm chỉ. Dù vậy, các developers thì đều lười làm công việc này, dựa trên nguyên tắc DRY, họ viết ra các script hoặc sử dụng thư viện bên thứ ba để tự động thực hiện những công …

Read More »