Home / Tag Archives: học tester (page 3)

Tag Archives: học tester

[Rails] [TDD] Hướng dẫn viết feature testing

Bài viết này hướng dẫn cách viết feature testing cho 1 rails app Vậy feature testing là gì? Định nghĩa chi tiết thì các bạn đọc ở đây nhưng hiểu nôm na thì feature testing nghĩa là thực hiện 1 công việc test cho 1 chức năng (feature) như 1 …

Read More »

Google ARC Welder – Easy way to test Android appplication

Hãy tưởng tượng bạn đang tham gia một dự án phát triển application cho Android. Bạn sẽ làm gì khi cần device để test trong khi bạn là tín đồ của Apple. Hoặc giả team bạn cần nhiều device cho Develop và Test nhưng không phải lúc nào cũng có …

Read More »

Circle CI – (part 1)

Circle CI CircleCI gives web developers powerful Continuous Integration and Deployment with easy setup and maintenance. Simply connect your GitHub account and CircleCI can run tests on your Ruby, Python, Node.js, Java, and PHP projects. CircleCI support authentication with GitHub and Bitbucket. Started with CircleCI Setting up CircleCI usually takes …

Read More »

Tìm hiểu về Geb trên Jenkins

1. Giới thiệu về Geb Geb là một framework trình duyệt tự động viết dựa trên ngôn ngữ Groovy. Geb tập hợp sức mạnh của WebDriver, sự sang trọng của lựa chọn nội dung jQuery, sự vững mạnh của mô hình trang Object và biểu cảm của ngôn ngữ Groovy. …

Read More »

Mindset test trong Agile và vài trò của Agile tester

Phát triển phần mềm linh hoạt (agile software development – gọi tắt là Agile) là một triết lí cùng với nhóm các phương pháp và phương pháp luận phát triển phần mềm dựa trên các nguyên tắc phát triển phân đoạn lặp (iterative) và tăng trưởng (incremental), theo đó nhu …

Read More »

Social Login with Laravel Socialite

Laravel Socialite là gì? Là thư viện của Laravel hỗ trợ chức năng đăng nhập thông qua tài khoản của các dịch vụ social cung cấp OAuth Hiện tại, Socialite hỗ trợ việc đăng nhập sử dụng tài khoản của: Facebook Twitter LinkedIn Gooogle Github Bitbucket Được hỗ trợ từ …

Read More »

Phân biệt Gregorian Calendar và Japanese Calendar

Khi thực hiện chuyển từ chuỗi ký tự sang NSDate và ngược lại, nếu không lưu ý sẽ có thể phát sinh vấn đê do người sử dụng setting calendar trong máy (đặc biệt với các nước sử dụng lịch riêng như Nhật Bản, Trung Quốc v.vv..). Chuyển từ chuỗi …

Read More »

[fundamental] Inside Ruby Objects and Classes

As we’ve already known, Ruby’s an OOP language so understanding about Class and Object plays a crucial role when becoming a professional Ruby programmer. In this post, I want to dig into structure and organization of fundamental elements, Object and Class which all of Ruby dev familiar with. 1. Ruby …

Read More »