Home / Tag Archives: học tester (page 17)

Tag Archives: học tester

Testing framework: TestNG – JUnit

TestNG và JUnit đều là các framework dùng trong kiểm thử, đặc biệt là kiểm thử đơn vị (unit testing) và na ná nhau. TestNG có thêm nhiều tính năng giúp nó mạnh hơn khi so sánh với JUnit. Bài viết này tập trung chủ yếu phân tích một vài …

Read More »

Tester thì làm cái gì??

Tester tìm bug

Công việc của những tester là tìm kiếm những sai sót, lỗi trong phần mềm. Nhìn chung công việc chính của tester là đảm bảo chất lượng của phần mềm, tìm bug kiểm tra để phát hiện các lỗi  đang tồn tại trước khi giao sản phẩn cho khách hàng, tùy …

Read More »