Home / Tag Archives: học tester (page 10)

Tag Archives: học tester

[ThaoVTP] Tìm hiểu về test software

I. Khái quát chung về Test 1. Khái niệm về Kiểm thử (Test) Kiểm thử là quá trình đánh giá một hệ thống hoặc bộ phận của nó để xem nó có thỏa mãn yêu cầu hay không. Nói một cách đơn giản, testing là thực hiện chạy một hệ …

Read More »

Giới thiệu về Microfocus SilkTest

Microfocus Silktest For Introduction SilkTest là công cụ kiểm thử function và regression test tự động cho các ứng dụng doanh nghiệp. Nó được phát triển bởi Segue Software, hiện nay đang thuộc quyền sở hữu của Micro Focus International. SilkTest cung cấp các phiên bản đa dạng : SilkTest …

Read More »

React on Rails

What is React? React is the JavaScript library for building user interfaces. It was created by Facebook to make frontend development faster, less error-prone and more maintainable. It is focused only on the view part of the client-side application. Many people choose to think of React as the V in …

Read More »

TESTING RAILS APPLICATIONS

I .Tests for your Rails Applications Rails có khả năng tự sinh ra test code –> hỗ trợ viết các bài Test dễ dàng hơn. Running Rails test sẽ đảm bảo code theo đúng hướng ngay cả khi đã tái cơ cấu một số mã code lớn. Rails cung cấp …

Read More »

TestFlight Tutorial: iOS Beta Testing

TestFlight Beta Testing là một sản phẩm của Apple giúp giới thiệu ứng dụng đang chạy thử nghiệm đến người dùng một cách dễ dàng hơn trước khi phát hành trên App Store. Trong bài này mình sẽ cũng các bạn tìm hiều về TestFlight. Getting Started Để sử dụng …

Read More »

Hướng dẫn kiểm thử tự động cho Android (continuous integration testing)

Nguồn: http://travis-ci.org http://developer.android.com/training/testing/start/index.html Nội dung Giới thiệu Android testing và Continuous Integration service (gọi tắt là CI) Viết testcase đơn giản để chạy thử Tích hợp với một CI service (cụ thể là Travis-CI) và chạy. 1. Giới thiệu Việc viết & chạy test-cases là 1 phần trong quy trình …

Read More »

A/B testing & Amazon A/B Test Tool

Với mục đích phục vụ cho các chức năng mới của dự án hiện tại. Mình làm 1 bai tìm hiểu về qui trình test A/B và cách thức sử dụng Amazon Test tool này vào cho các ứng dụng Android. A/B testing là gì?### A/B testing (còn được gọi …

Read More »