Home / Tag Archives: học tester

Tag Archives: học tester

Sharpen your Coding Skills – Elevator Puzzle

Introducing Melvin and Bugsy, characters who are the creation of Joe Celko who has joined the team to give you an opportunity to sharpen your coding skills with puzzles that will both amuse and torment you. Joe Celko is best known as the database expert who writes books on SQL, …

Read More »

Sự cần thiết của Framework cho Test Automation

Hôm nay, chúng tôi sẽ đem đến một chủ đề khá thú vị, đó là “Test Automation Framework” và “Tại sao chúng ta cần framework cho việc test automation”. Câu trả lời cũng đơn giản như lý do tại sao khi đi lại ta cần dùng bản đồ và khi …

Read More »

Load testing với Jmeter

Giới thiệu về Jmeter Jmeter là gì? Phần mềm kiểm thử tự động mã nguồn mở Jmeter Jmeter được xây dựng và phát triển bởi Stefano Mazzocchi để kiểm thử hiệu năng FTP Server, máy chủ CSDL, Java servlet và các đối tượng. Nổi trội hơn JMeter là công cụ …

Read More »

Giới thiệu về CI – Continuous Integration

CI – Continuous Integration Trong bài tìm hiểu này tôi muốn giới thiệu phương pháp để làm việc nhóm hiệu quả cho cả nhóm phát triển và nhóm kiểm thử. Phương pháp này cũng làm tăng hiệu quả làm việc của dự án chạy theo mô hình agile I. Định …

Read More »

Tìm hiểu Appium

Đối với việc kiểm thử tự động mobile, chúng ta cần có một framework tốt. Các framework của kiểm thử tự động mobile có thể được tách biệt bởi hệ điều hành của thiết bị di động. Có 2 loại framework kiểm thử mobile là Android testing frameworks và iOS …

Read More »

Create Test Strategy Document

What is Test Strategy? Chiến lược kiểm thử là một kế hoạch để xác định các phương pháp kiểm thử và nó trả lời cho những câu hỏi như những gì bạn muốn để có được thực hiện và làm thế nào bạn sẽ thực hiện nó. Đây là tài …

Read More »

9 General Tips on How to Estimate Testing Time Accurately

Để thành công trong bất kì dự án nào, việc ước tính thời gian test và thực hiện đúng cũng quan trọng như việc lựa chọn vòng đời phát triển. Ước tính tốt giúp đảm bảo thực hiện tốt Test plan, dự án theo đúng tiến độ và kết quả …

Read More »

Mobile Testing – Emulator và Simulator

Để thực hiện mobile testing, bạn cần một thiết bị di động. Ngoài ra bạn cần sự hỗ trợ từ nhiều phần mềm giả lập khác nhau, trên những phần mềm giả lập đó bạn cần khẳng định một điều rằng làm thế nào sản phẩm của chúng ta sẽ …

Read More »