Home / Tag Archives: GIỚI THIỆU VỀ

Tag Archives: GIỚI THIỆU VỀ

Giới thiệu về CI – Continuous Integration

CI – Continuous Integration Trong bài tìm hiểu này tôi muốn giới thiệu phương pháp để làm việc nhóm hiệu quả cho cả nhóm phát triển và nhóm kiểm thử. Phương pháp này cũng làm tăng hiệu quả làm việc của dự án chạy theo mô hình agile I. Định …

Read More »

Giới thiệu về Microfocus SilkTest

Microfocus Silktest For Introduction SilkTest là công cụ kiểm thử function và regression test tự động cho các ứng dụng doanh nghiệp. Nó được phát triển bởi Segue Software, hiện nay đang thuộc quyền sở hữu của Micro Focus International. SilkTest cung cấp các phiên bản đa dạng : SilkTest …

Read More »

Giới thiệu về Microfocus SilkTest

Microfocus Silktest For Introduction SilkTest là công cụ kiểm thử function và regression test tự động cho các ứng dụng doanh nghiệp. Nó được phát triển bởi Segue Software, hiện nay đang thuộc quyền sở hữu của Micro Focus International. SilkTest cung cấp các phiên bản đa dạng : SilkTest …

Read More »

GIỚI THIỆU VỀ ANDROID TESTING

GIỚI THIỆU VỀ ANDROID TESTING Nhóm thực hiện seminar: QA Nhóm I – Seminar II – 2015 Nhóm bao gồm các thành viên: Nguyễn Thành Đạt Nguyễn Thị Hồng Nhung Nguyễn Thị Thanh Hải Nguyễn Thị Huyền Châm Nguyễn Thị Hương Quỳnh Bài seminar của chúng tôi bao gồm các …

Read More »