Home / Tag Archives: est Automation

Tag Archives: est Automation

Sự cần thiết của Framework cho Test Automation

Hôm nay, chúng tôi sẽ đem đến một chủ đề khá thú vị, đó là “Test Automation Framework” và “Tại sao chúng ta cần framework cho việc test automation”. Câu trả lời cũng đơn giản như lý do tại sao khi đi lại ta cần dùng bản đồ và khi …

Read More »