Home / Tag Archives: Chuẩn của một test case

Tag Archives: Chuẩn của một test case

Viết testcase thế nào cho tốt???

write testcase

Làm thế nào để viết được TestCase tốt? Viết TestCase là một trong những bước quan trọng của Tester trong quá trình kiểm thử phần mềm. Vậy làm sao viết testcase thế nào cho tốt bao quát được toàn bộ yêu cầu??? Chuẩn của một test case đơn giản gồm: Test Case ID …

Read More »