Home / Tag Archives: Ba cách để kiể

Tag Archives: Ba cách để kiể

Ba cách để kiểm tra xem thiết lập AMP đã chính xác hay chưa?

Đây là bài dịch từ nguồn https://www.suzukikenichi.com/blog/three-ways-to-inspect-amp/ Trong bài viết này tôi sẽ giới thiệu 3 cách để kiểm tra xem AMP đã được thiết lập đúng hay chưa. Sử dụng Developer Tool của Chrome/Firefox Công cụ Structured Data Testing Search Console Tôi sẽ giải thích từng cái cụ thể …

Read More »