Unit Test (iOS)

http://www.slideshare.net/dunglinh111/nguyenvandungb-seminar Unit Test (iOS) Nguyen Van Dung B, D3 Table of Content 1. What is unit test?. 2. What is testing for? 3. XCTest 4. Mock Object 5. Write stubs 6. Demo What is unit test ? Unit tests are small pieces of code that test the behavior of other …

Read More »

Mobile Testing – Frameworks overview

Một testing framework hay cụ thể hơn là một môi trường thực thi để thực hiện việc test tự động. Đây là hệ thống tổng thể, trong đó việc test sẽ được tự động. Nó được định nghĩa là tập hợp các giả định, khái niệm và coi là một …

Read More »

How to run an effective Retrospectives meeting? (P1)

I. Retrospectives Meeting là gì? Minh xin được mở đầu bài viết bằng nguyên tắc thứ #12 trong bảng tuyên ngôn của Agile. “Sau một khoảng thời gian nhất định, team sẽ suy nghĩ làm thế nào để hiểu quả hơn, từ đó đưa ra những điều chỉnh phù hợp” …

Read More »

Cucumber (P1) – Giới thiệu tổng quan

Cucumber Cucumber, testing framework hỗ trợ Behavior Driven Development (BDD), cho phép người dùng định nghĩa hành vi hệ thống với ngữ nghĩa tiếng anh thông qua cú pháp Gherkin. Cucumber hướng tới việc viết test “as cool as cucumber” mà bất kỳ ai cũng có thể hiểu cho dù …

Read More »

Risk-based testing – Kiểm thử dựa trên rủi ro

Bài viết này sẽ giới thiệu đầy đủ về Risk-based testing – Kiểm thử dựa trên mức độ rủi ro. Trước khi thảo luận về loại kiểm thử này chúng ta sẽ tìm hiểu khái niệm Rủi ro trong phần mềm là gì. 1. Rủi ro trong phần mềm là …

Read More »

ASP.NET MVC Tip #5 – Tạo Shared Views

Trong thủ thuật này, tôi giải thích làm thế nào để tạo ra view chung cho các controller action. Một shared view có thể được sử dụng với nhiều bộ điều khiển. Đặc biệt, tôi giải thích làm thế nào để tạo ra shared view để hiển thị và chỉnh …

Read More »