Impact Cross-Browser Testing With Minimum Effort

Cross-browser testing là một công việc tốn thời gian và đòi hỏi chăm chỉ. Dù vậy, các developers thì đều lười làm công việc này, dựa trên nguyên tắc DRY, họ viết ra các script hoặc sử dụng thư viện bên thứ ba để tự động thực hiện những công …

Read More »

Performance Testing using Jmeter

1. Performance testing là gì? Performance testing là việc thực hiện test để xác định một hệ thống có thể đáp ứng và ổn định với yêu cầu độ tải cao. Nó có thể phục vụ để điều tra, đo đạc, xác nhận hoặc xác minh chất lượng các thuộc …

Read More »

Complete Guide to Android Testing & Automation (part 2)

Kiểm thử Android tự động Vì Android bị phân mảnh nên việc kiểm thử trên nhiều thiết bị là rất cần thiết. Tuy nhiên việc này sẽ làm tốn nhiều chi phí và việc kiểm thử Android tự động sẽ giúp bạn giảm phần nào chi phí đó. Lợi ích …

Read More »