Phân biệt Gregorian Calendar và Japanese Calendar

Khi thực hiện chuyển từ chuỗi ký tự sang NSDate và ngược lại, nếu không lưu ý sẽ có thể phát sinh vấn đê do người sử dụng setting calendar trong máy (đặc biệt với các nước sử dụng lịch riêng như Nhật Bản, Trung Quốc v.vv..). Chuyển từ chuỗi …

Read More »

[fundamental] Inside Ruby Objects and Classes

As we’ve already known, Ruby’s an OOP language so understanding about Class and Object plays a crucial role when becoming a professional Ruby programmer. In this post, I want to dig into structure and organization of fundamental elements, Object and Class which all of Ruby dev familiar with. 1. Ruby …

Read More »

Countdown với jquery.coundown

Để cài đặt bộ đếm lùi trên các view có rất nhiều cách khác nhau nhưng ở bài viết này mình xin hướng dẫn các bạn cách đếm lùi bằng thư viện jquery.coutdown Cài đặt: Cách 1: Cài đặt với bower bower install jquery.countdown Cách 2: Download file js tại …

Read More »

Gem Ransack

Ransack Ransack là một gem được viết lại từ gem MetaSearch được dùng để tìm kiếm dữ liệu. Nó hỗ trợ nhiều tính năng tương tự như MetaSearch nhưng khác nhau khá nhiều so với MetaSearch trong cách thức thực hiện tìm kiếm, và tính tương thích không phải là …

Read More »

Defect in software testing

Lời nói đầu Đối với QA, Tester khi làm việc thì không thể chưa nghe tới "Defect", vậy trong tất cả các trường hợp nói là defect liệu có đúng? Trong bài viết này em sẽ nêu ra khi nào là defect và khi nào không phải là defect. Trong …

Read More »

Các loại kiểm thử ứng dụng Mobile

Kiểm thử ứng dụng mobile có các loại sau: Kiểm thử chức năng (Functional Testing) Kiểm thử hiệu năng (Performance Testing) Kiểm thử rò rỉ bộ nhớ (Memory Leakage Testing) Kiểm thử gián đoạn (Interrupt Testing) Kiểm thử tính sử dụng (Usability testing) Kiểm thử cài đặt (Installation testing) Kiểm …

Read More »

Risk-based testing – Kiểm thử dựa trên rủi ro

Bài viết này sẽ giới thiệu đầy đủ về Risk-based testing – Kiểm thử dựa trên mức độ rủi ro. Trước khi thảo luận về loại kiểm thử này chúng ta sẽ tìm hiểu khái niệm Rủi ro trong phần mềm là gì. 1. Rủi ro trong phần mềm là …

Read More »