Create Test Strategy Document

What is Test Strategy? Chiến lược kiểm thử là một kế hoạch để xác định các phương pháp kiểm thử và nó trả lời cho những câu hỏi như những gì bạn muốn để có được thực hiện và làm thế nào bạn sẽ thực hiện nó. Đây là tài …

Read More »

9 General Tips on How to Estimate Testing Time Accurately

Để thành công trong bất kì dự án nào, việc ước tính thời gian test và thực hiện đúng cũng quan trọng như việc lựa chọn vòng đời phát triển. Ước tính tốt giúp đảm bảo thực hiện tốt Test plan, dự án theo đúng tiến độ và kết quả …

Read More »

Mobile Testing – Emulator và Simulator

Để thực hiện mobile testing, bạn cần một thiết bị di động. Ngoài ra bạn cần sự hỗ trợ từ nhiều phần mềm giả lập khác nhau, trên những phần mềm giả lập đó bạn cần khẳng định một điều rằng làm thế nào sản phẩm của chúng ta sẽ …

Read More »

Giới thiệu tổng quan về LoadUI testing tool

1.LoadUI là gì? LoadUI là một ứng dụng kiểm thử tải API. Với giao diện trực quan kéo và thả, nó cho phép bạn tạo, cấu hình thử nghiệm và điều phối tương tác kiểm thử tải của bạn trong thời gian thực. Nó hỗ trợ tất cả các giao …

Read More »

Mobile Testing – Selendroid Framework

Selendroid là một framework kiểm thử tự động để thử nghiệm các ứng dụng native và hybrid của Android. Kiểm tra Selendroid được viết bằng cách sử dụng API client Selenium Webdriver. I. Ưu điểm của Selendroid: Hoàn toàn tương thích với JSON Wire Protocol / Selenium 3 Ready. Không …

Read More »

How To Test Software Without Any Requirements?

Tất cả các phần mềm có những yêu cầu và mục đích sử dụng của nó. Tuy nhiên, phần mềm mà không có tài liệu yêu cầu, tài liệu yêu cầu không đầy đủ, không chính xác hoặc là tài liệu đã lỗi thời… là một thực tế mà không …

Read More »