Important Aspect of Domain Knowledge in Software Testing

What is Domain in Testing? Domain is nothing but the industry for which the software testing project is created. When we talk about software project or development, this term is often referred. For example, Insurance Domain, Banking Domain, Retail Domain, Telecom Domain, etc. Importance of Domain Knowledge Now a days …

Read More »

Sự khác nhau giữa System testing và Acceptance Testing

Trong vòng đời kiểm thử phần mềm có rất nhiều giai đoạn khác nhau . Đối với một nhân viên kiểm thử phần mềm khái niệm kiểm thử hệ thống (system testing) và kiểm thử chấp nhận (Acceptance testing) là quá quen thuộc nhưng không phải ai cũng biết được …

Read More »

RAILS UNIT TEST MODEL

Ruby on Rails 3 Testing Artifacts for Testing Under test Sub-directories Description fixtures Contain testing data functional Testing for individual controllers integration Integration test for multiple controller test_helper.rb Testing configuration unit Unit testing for models Ruby on Rails Test Fixtures Before running tests, Rails load the testing DB data with …

Read More »

Kiểm thử hộp trắng

Kiểm thử hộp trắng (White box testing) là một kỹ thuật xác minh giúp các kỹ sư phần mềm có thể sử dụng để kiểm tra mã code của họ hoạt động như dự kiến. Có 2 hoạt động kiểm thử hộp trắng: Kiểm thử luồng điều khiển Kiểm thử …

Read More »

Vai trò của SQA và SQA leader trong Agile

Trong quá trình làm việc với Agile chắc hẳn cũng có nhiều người thắc mắc về SQA trong mô hình Agile, và hơn thế là SQA leader trong mô hình Agile. Qua tìm hiểu thông tin và hỏi ý kiến của nhiều trainer về Agile, tôi cũng đã tổng hợp …

Read More »

12 bước cơ bản để tạo nên Test Summary Report

Trong giai đoạn Testing, một số document và report sẽ được tạo ra, ví dụ như là Test Strategy, Test plan, Testcase, Configuration management plan … Trong đó Test Summary report là một trong những report như vậy và được tạo sau khi hoàn thành giai đoạn Testing. Test Summary …

Read More »

Tìm hiểu về Security Testing

Tại sao phải kiểm tra bảo mật? Điều gì xảy ra nếu tất cả các tài liệu mật của tổ chức bạn bị đánh cắp, hoặc điều đó xảy ra với một trong những khách hàng của bạn? Một lỗ hổng trong ứng dụng của bạn hoàn toàn có thể …

Read More »