Khi nào cần thực hiện Automation testing

I. Manual testing Hình thức test phổ biến từ trước đến nay đó là manual test. Một tester sẽ nhập tay các dữ liệu username, password, click button… và sau đó sẽ xem kết quả đăng nhập có thành công hay không. Đúng với ý nghĩa test thủ công, tester …

Read More »

Cloud Hosting

Cloud Hosting In this article I will show you guy about cloud hosting. It’s simple to understand cloud hosting and why we need to choose cloud hosting. What is Cloud Hosting? Cloud hosting services provide hosting for websites on virtual servers which pull their computing resource from extensive underlying networks …

Read More »

Automated Testing: Process, Planning, Tool Selection

Kiểm thử thủ công được thực hiện bởi con người, ngay tại chỗ ngồivà trước máy tính, cẩn thận thực hiện các bước kiểm tra. Automation Testing nghĩa là sử dụng một công cụ tự động để thực hiện các test case. Các phần mềm tự động hóa cũng có …

Read More »

Ứng dụng BDD trong lập trình iOS

Testing đóng 1 vai trò quan trọng trong quá trình phát triển phần mềm. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn ứng dụng BDD test trong lập trình iOS. Giả sử ta muốn test 1 phép cộng đơn giản: File H // // ViewController.h // HelloKiwi // // …

Read More »

Paypal Service for Android

Paypal PayPal is the faster, safer way to send money, make an online payment, receive money or set up a merchant account. PayPal Holdings, Inc. operates a worldwide online payments system. PayPal is one of the world’s largest internet payment companies. So, nowadays it’s another demanding feature for the commercial …

Read More »

React on Rails

What is React? React is the JavaScript library for building user interfaces. It was created by Facebook to make frontend development faster, less error-prone and more maintainable. It is focused only on the view part of the client-side application. Many people choose to think of React as the V in …

Read More »

TESTING RAILS APPLICATIONS

I .Tests for your Rails Applications Rails có khả năng tự sinh ra test code –> hỗ trợ viết các bài Test dễ dàng hơn. Running Rails test sẽ đảm bảo code theo đúng hướng ngay cả khi đã tái cơ cấu một số mã code lớn. Rails cung cấp …

Read More »

Unit test trong laravel (phần 1)

Giới thiệu Kiểm soát lỗi là một phần vô cùng quan trọng trong quá trình phát triển một trang web. Tuy nhiên đây cũng là một phần mà các lập trình viên vô cùng ngại và thường bỏ qua nó. Tuy nhiên theo năm tháng, ứng dụng của bạn phình …

Read More »