Home / AUTOMATED TESTING / Học Selenium / Fix lỗi không thể click textlink sử dụng onclick Selenium

Fix lỗi không thể click textlink sử dụng onclick Selenium

Một link trên web sử dụng java có dạng như sau

<a id=”j_idt38:j_idt41:0:j_idt43:j_idt45:0:j_idt47″ href=”#” class=”ui-commandlink ui-widget  DispInlBlock Fleft Fs14″ onclick=”PrimeFaces.ab({s:&quot;j_idt38:j_idt41:0:j_idt43:j_idt45:0:j_idt47&quot;});return false;”>LINK 1</a>

click textlink selenium

Click theo dạng đơn thuần của selenium thì sẽ không được.

driver.findElement(By.id(“j_idt38:j_idt41:0:j_idt43:j_idt45:0:j_idt47”)).click();

Để click được text link dạng này sử dụng

 

driver.findElement(By.id(“j_idt38:j_idt41:0:j_idt43:j_idt45:0:j_idt47”)).click();
driver.findElement(By.id(“j_idt38:j_idt41:0:j_idt43:j_idt45:0:j_idt47”)).click();
WebElement dialogLink = driver.findElement(By
.id(“j_idt38:j_idt41:0:j_idt43:j_idt45:0:j_idt47”));
dialogLink.click();

hoặc sử dụng

 

JavascriptExecutor jse = (JavascriptExecutor)driver;
jse.executeScript(“document.getElementById(‘j_idt38:j_idt41:0:j_idt43:j_idt45:0:j_idt47’).click();”);

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *