Home / admin (page 10)

admin

Unit test trong laravel (phần 1)

Giới thiệu Kiểm soát lỗi là một phần vô cùng quan trọng trong quá trình phát triển một trang web. Tuy nhiên đây cũng là một phần mà các lập trình viên vô cùng ngại và thường bỏ qua nó. Tuy nhiên theo năm tháng, ứng dụng của bạn phình …

Read More »

Unit Test (iOS)

http://www.slideshare.net/dunglinh111/nguyenvandungb-seminar Unit Test (iOS) Nguyen Van Dung B, D3 Table of Content 1. What is unit test?. 2. What is testing for? 3. XCTest 4. Mock Object 5. Write stubs 6. Demo What is unit test ? Unit tests are small pieces of code that test the behavior of other …

Read More »

Mobile Testing – Frameworks overview

Một testing framework hay cụ thể hơn là một môi trường thực thi để thực hiện việc test tự động. Đây là hệ thống tổng thể, trong đó việc test sẽ được tự động. Nó được định nghĩa là tập hợp các giả định, khái niệm và coi là một …

Read More »

Automation test : Test android with Appium and Cucumber

1. Giới thiệu về Appium Appium là một công cụ mã nguồn mở được sử dụng để kiểm thử tự động (test automation) các ứng dụng trên nền tảng iOS và Android Để kiểm thử được các ứng dụng Web tren nền tảng iOS và Android, ta có thể kết …

Read More »

Các mẹo trong việc thiết kế dữ liệu test

Mọi người đều biết rằng việc testing là một quá trình tạo ra và tiêu tốn một lượng lớn dữ liệu. Dữ liệu sử dụng trong testing mô tả trạng thái ban đầu của của việc kiểm thử và là phương tiện các tester sử dụng để tác động đến …

Read More »