Home / 2017 / Tháng Sáu (page 3)

Monthly Archives: Tháng Sáu 2017

Unit test trong laravel (phần 1)

Giới thiệu Kiểm soát lỗi là một phần vô cùng quan trọng trong quá trình phát triển một trang web. Tuy nhiên đây cũng là một phần mà các lập trình viên vô cùng ngại và thường bỏ qua nó. Tuy nhiên theo năm tháng, ứng dụng của bạn phình …

Read More »

Mobile Testing – Frameworks overview

Một testing framework hay cụ thể hơn là một môi trường thực thi để thực hiện việc test tự động. Đây là hệ thống tổng thể, trong đó việc test sẽ được tự động. Nó được định nghĩa là tập hợp các giả định, khái niệm và coi là một …

Read More »

Unit Test (iOS)

http://www.slideshare.net/dunglinh111/nguyenvandungb-seminar Unit Test (iOS) Nguyen Van Dung B, D3 Table of Content 1. What is unit test?. 2. What is testing for? 3. XCTest 4. Mock Object 5. Write stubs 6. Demo What is unit test ? Unit tests are small pieces of code that test the behavior of other …

Read More »

Kiểm thử phần mềm các cấp độ ( Phần I)

Có rất nhiều mức độ khác nhau trong quá trình kiểm thử. Theo như bài viết dưới đây sẽ tóm lược ngắn gọn về các cấp độ trong quá trình kiểm thử. Các mức độ sẽ gồm nhiều phương pháp khác nhau có thể được sử dụng trong quá trình …

Read More »

Khi nào cần thực hiện Automation testing

I. Manual testing Hình thức test phổ biến từ trước đến nay đó là manual test. Một tester sẽ nhập tay các dữ liệu username, password, click button… và sau đó sẽ xem kết quả đăng nhập có thành công hay không. Đúng với ý nghĩa test thủ công, tester …

Read More »

Cloud Hosting

Cloud Hosting In this article I will show you guy about cloud hosting. It’s simple to understand cloud hosting and why we need to choose cloud hosting. What is Cloud Hosting? Cloud hosting services provide hosting for websites on virtual servers which pull their computing resource from extensive underlying networks …

Read More »

Tại sao Performance Testing ngày càng trở nên quan trọng?

I. Tổng quan về Performance Testing trong sự phát triển của Phần mềm 1. Tổng quan về sự phát triển của hệ thống 1.1 Những hệ thống đầu tiên Lịch sử phát triển của các hệ thống được bắt nguồn bằng mô hình client-server. Tại mô hình này thông thường …

Read More »