Home / 2017

Yearly Archives: 2017

Viết một PROCEDURE trong DB Oracle đơn giản

Ở đây mình ví dụ một thủ tục insert dữ liệu vào db oracle nhé   PROCEDURE insert_notification_test (loopSMS number)  Is Begin FOR i IN 1..loopSMS LOOP   DBMS_OUTPUT.PUT_LINE (‘Loop =>’||to_char( i )); INSERT INTO notification_test VALUES(notification_seq.nextval ,’841001010101′,’1′,NULL,NULL,NULL,’Content’,sysdate,”,”,”,”,1613,1,NULL,’-1′,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,0); DBMS_OUTPUT.PUT_LINE (‘OK =>’||to_char( notification_test_seq.nextval )); commit;   END LOOP; Exception When Others Then Dbms_Output.Put_Line(sqlerrm); Rollback; Raise;   End;

Read More »

Sharpen your Coding Skills – Elevator Puzzle

Introducing Melvin and Bugsy, characters who are the creation of Joe Celko who has joined the team to give you an opportunity to sharpen your coding skills with puzzles that will both amuse and torment you. Joe Celko is best known as the database expert who writes books on SQL, …

Read More »

Sự cần thiết của Framework cho Test Automation

Hôm nay, chúng tôi sẽ đem đến một chủ đề khá thú vị, đó là “Test Automation Framework” và “Tại sao chúng ta cần framework cho việc test automation”. Câu trả lời cũng đơn giản như lý do tại sao khi đi lại ta cần dùng bản đồ và khi …

Read More »

Load testing với Jmeter

Giới thiệu về Jmeter Jmeter là gì? Phần mềm kiểm thử tự động mã nguồn mở Jmeter Jmeter được xây dựng và phát triển bởi Stefano Mazzocchi để kiểm thử hiệu năng FTP Server, máy chủ CSDL, Java servlet và các đối tượng. Nổi trội hơn JMeter là công cụ …

Read More »

Những điều cơ bản về API testing.

Những điều cơ bản về API testing 1. API là gì ? API là tên viết tắt của Application Programming Interface, trong đó quy định cụ thể như thế nào là 1 thành phần cần tương tác vớI ngườI khác. Nó bao gồm một tập hợp các hành vì và …

Read More »

Giới thiệu về CI – Continuous Integration

CI – Continuous Integration Trong bài tìm hiểu này tôi muốn giới thiệu phương pháp để làm việc nhóm hiệu quả cho cả nhóm phát triển và nhóm kiểm thử. Phương pháp này cũng làm tăng hiệu quả làm việc của dự án chạy theo mô hình agile I. Định …

Read More »

Ba cách để kiểm tra xem thiết lập AMP đã chính xác hay chưa?

Đây là bài dịch từ nguồn https://www.suzukikenichi.com/blog/three-ways-to-inspect-amp/ Trong bài viết này tôi sẽ giới thiệu 3 cách để kiểm tra xem AMP đã được thiết lập đúng hay chưa. Sử dụng Developer Tool của Chrome/Firefox Công cụ Structured Data Testing Search Console Tôi sẽ giải thích từng cái cụ thể …

Read More »

Một số vấn đề cần chú ý khi test website

Khi thực hiện test trên một trang website, thì chúng ta cần phải chú ý rất nhiều vấn đề như: giao diện của website chạy trên các browser nào trên những hệ điều hành nào, có đáp ứng được trên các thiết bị khác nhau như PC, Smartphone hay không…. …

Read More »

Tìm hiểu Appium

Đối với việc kiểm thử tự động mobile, chúng ta cần có một framework tốt. Các framework của kiểm thử tự động mobile có thể được tách biệt bởi hệ điều hành của thiết bị di động. Có 2 loại framework kiểm thử mobile là Android testing frameworks và iOS …

Read More »