Home / 2016

Yearly Archives: 2016

Sử dụng Jmeter để test API

Thông thường ta sử dụng Jmter để test sự bảo toàn về cấu trúc của một API. Áp dụng cho các APP Android hoặc IOS Trước tiên cần phải biết API là gì/ API là viết tắt của Application Programming Interface (giao diện lập trình ứng dụng). Nó là 1 giao tiếp …

Read More »

Remote Distributed trong Jmeter

Remote Distributed trong Jmeter nôm na dùng để phân tán điều khiển nhiều máy Client, cho phép thực thi gửi request đến server cùng lúc trên máy mà ta đã cấu hình Distribute Có một ví dụ như này: Yêu cầu test performance cho một website với lượng request phải …

Read More »

Test Case và Test Scenario có gì khác nhau?

Lĩnh vực kiểm thử phần mềm là một lĩnh vực rất thú vị khi làm việc, tuy nhiên cũng có khi các tester – những người thực hiện việc kiểm thử cảm thấy khó hiểu trước một rừng những thuật ngữ chung của ngành phần mềm. Test Case có nghĩa …

Read More »

Kiểm thử hộp trắng là gì?

Kiểm thử hộp trắng (White box testing) là một kỹ thuật xác minh giúp các kỹ sư phần mềm có thể sử dụng để kiểm tra mã code của họ hoạt động như dự kiến thường được sử dụng trongkiểm thử thủ công. Có 2 hoạt động kiểm thử hộp …

Read More »